Administrație Publică

Programul social “Vacanţă la mare” continuă

iunie 27, 2014

Primăria oraşului Sinaia organizează, pentru al patrulea an programul social “Vacanţă la mare”, în perioada 4 – 11.09.2014, la Costineşti. Pentru că vacanța de vară a început, aducem la cunoştinţă celor interesaţi de acest program, că înscrierile se vor face până in data de 07.07.2014. Documentaţia necesară înscrierii se găsește la Registratura din cadrul Primariei Sinaia. Conform H.C.L. 114/2010, au fost repartizate cate 10 locuri pentru fiecare şcoală. Rezultatele selecţiei vor fi afişate în data de 9 iulie 2014, la sediul Primăriei Sinaia si la fiecare şcoală.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

– să fie elevi ai unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Sinaia, din clasele gimnaziale V-VIII şi liceu IX-XI;

– promovarea tuturor disciplinelor, în anul şcolar încheiat;

– rezultate bune la învăţătură (media generală să fie minim 7,00), performanţe în activitatea depusă în cadru organizat, la diverse manifestări şcolare, culturale, artistice, concursuri, olimpiade;

– număr redus de absenţe, chiar dacă acestea sunt motivate (maxim 20 pe întreg an şcolar);

– venitul net lunar pe membru de familie, să fie sub venitul minim brut pe economie, în plată (850 lei);

– au prioritate copiii proveniţi din familii monoparentale sau cei aflaţi în plasament familial.

Dovada îndeplinirii condiţiilor mai sus menţionate, se va face cu următoarele documente:

–       actul de identitate al elevului (Carte de Identitate / certificatul de naştere, după caz;)

–       adeverinţă de elev din care să reiasă media generală obţinută (minim 7,00) la încheierea anului şcolar şi numărul absenţelor – maxim 20 absenţe motivate/ nemotivate;

–       copie de pe diplomele de participare la diferite activităţi, concursuri sau olimpiade şcolare;

–       dovada veniturilor familiei elevului (adeverinţa de salariat, cupon de pensie, de şomaj, certificat fiscal de la Trezorerie etc.) – 850 lei / membru de familie;

–       pentru familiile monoparentale: copie de pe certificat de deces al unuia dintre părinţi, sentinţa de divorţ, hotărârea judecătorească privind stabilirea măsurii de protectie – plasament familial;

–       adeverinţa eliberată de Departamentul Comunicare, Programe şi Afaceri Europene din cadrul Primăriei Oraşului Sinaia din care să reiasa faptul că a participat voluntar la evenimentele comunităţii locale, organizate de primărie;

–       adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care să reiasă că este clinic sănătos, precum şi avizul epidemiologic;

–       caracterizarea elevului aplicant din partea unui cadru didactic;

Toate costurile legate de masă, cazare şi transport vor fi suportate din bugetul local. Finanţarea programului “Vacanţă la mare” se va face din fondurile prevăzute în bugetul local.

afis Vacanta la mare

Last modified: iunie 27, 2014

Comments are closed.