Administrație Publică

Anunt sedinta ordinara din 04.07.2014

iulie 7, 2014

Anunt sedinta ordinara din 04.07.2014

Marti, 08 iulie 2014,  orele 16,00 va avea loc la sediul Primariei orașului Sinaia, ședința ordinară  a Consiliului Local al orașului Sinaia, cu următoarea  ordine de zi:

 

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din luna mai 2014.

– Prezinta dna secretar Beatrice Radulescu

2. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local pentru anul 2014.

– Initiator primar Vlad Oprea

3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru Construire Gradinita cu doua grupe de educatie  anteprescolara in cadrul Gradinitei  ” Floare de Colt” , desfiintare Corp C 2.

– Initiator primar Vlad Oprea

4. Proiect de hotarare privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru ”Amenajare spatiu comercial  – Esplanada Posta oras Sinaia.”

– Initiator primar Vlad Oprea

5. Proiect de hotarare privind  participarea Unitatii Administrativ Teritoriale – orasul SINAIA ca membru afiliat la Bursa Romana de Marfuri

– Initiator primar Vlad Oprea

6. Proiect de hotarare  privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare de catre orasul Sinaia/Primaria orasului Sinaia, Consiliul Local Sinaia, pentru promovarea unor actiuni, aparari sau cai de atac.

– Initiator primar Vlad Oprea

7. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a terenului situat in Sinaia, str. Pustnicului nr. 30 A, in suprafata de 372 mp., pentru amenajare spatiu verde si recreere.

– Initiator primar Vlad Oprea

8. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 672 mp. situat in Sinaia, str. Gheorghe Doja nr. 56 A, pentru amenajare parcare auto.

– Initiator Comisia de urbanism

9. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 5 mp. situat in Sinaia, zona Piata de legume – Platou Izvor, pentru amplasare chiosc vanzare fructe si legume.

– Initiator Comisia de urbanism

10. Proiect de hotarare privind modificarea partiala a HCL. 24/25.03.2013 privind  inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 224 mp. situat in Sinaia, Bd. Carol I tarla 50, parcela 27, pentru amenajare terasa si construire grupuri sanitare.

– Initiator Comisia de urbanism

11. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului situat in Sinaia, str. Trandafirilor nr. 14, in suprafata de 124 mp., catre Tentean Ironim si Dinu Stelian, conform H.C.L. 183/2006.

– Initiator Comisia de urbanism

12. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului in suprafata de 310 mp. situat in Sinaia, str. Pustnicului nr. 28, in suprafata de  310 mp., catre Vlahu Sorina, conform H.C.L. 183/2006.

– Initiator Comisia de urbanism

13. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului situat in Sinaia, Bdul Republicii nr. 39, lot 1, in suprafata de 8 mp., catre Oprisor Valentin, conform H.C.L.183/2006.

– Initiator Comisia de urbanism

14. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita catre SC. GDF Suez Energy Romania SA. a terenului in suprafata de 1 mp. situat in Sinaia, Calea Bucuresti f.n., pentru amplasare statie de protectie catodica.

– Initiator primar Vlad Oprea

15. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de incepere a lucrarilor prevazut la art. 6.c.2. din contractul de concesiune nr. 13633/17.06.2013, beneficiar  SC. Need Prod Autoservice SRL.

– Initiator Comisia de urbanism

16. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de incepere a lucrarilor prevazut la art. 7.c.2, din contractul de concesiune nr. 15334/14.08.2006, beneficiar Toma Daniela Mihaela.

– Initiator Comisia de urbansim

17. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de incepere a lucrarilor prevazut la art. 6.c.2. din  contractul de concesiune nr. 681/09.01.2013, beneficiar dna. Berteanu Mariana Adriana.

– Initiator Comisia de urbanism

18. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de incepere a lucrarilor prevazut la art. 6.c.2. din  contractul de concesiune nr. 14197/04.07.2011, beneficiar dl. Marica Constantin.

– Initiator Comisia de urbanism

19. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de finantare pentru atingerea obiectivelor proiectului ”Sinaia la inaltime – Expeditie Mont Blanc ”.

– Initiator Primar Vlad Oprea

20. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru inchirierea spatiilor din incinta Centrului Cultural “Carmen Sylva”Sinaia.

– Initiator primar Vlad Oprea

21. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale strecurata in lista de patrimoniu privat al unitatilor locative – fond locativ de stat si a terenului aferent, in vederea inscrierii lor in evidentele fiscale ale Primariei Sinaia, aprobata prin HCL.159/2007.

– Initiator primar Vlad Oprea

22. Informare privind solicitarea SC. Teleferic SA. de revocare a Hotararilor Consiliului Local nr. 4/2014 si nr. 18/2014  privind obiectivul de investitii Telegondola Sinaia tronson II Cota 1400 – Varful Furnica.

– Prezinta dl. Primar Vlad Oprea

VLAD OPREA

Primarul orașului Sinaia

Download ANUNT nr.17434/04.07.2014 in format pdf: ANUNT_04_07_2014

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.