Administrație Publică

HOTARAREA NR.123 din 24.10.2014

noiembrie 17, 2014

HOTARAREA NR.123 din 24.10.2014

Pentru aprobarea procedurii operaţionale privind organizarea expoziţiilor de artă şi donarea operelor de artă către oraşul Sinaia.

Având în vedere prevederile:

–      Hotărârii Consiliului Local  nr.131/2010 privind infiintarea SC SINAIA FOREVER SRL;

–  Hotărârii Consiliului Local  nr.146/06.08.2010 privind  delegarea serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia catre  SC SINAIA FOREVER SRL ;

Văzând:

–             Solicitarea administratorului SC SINAIA FOREVER SRL pentru aprobarea procedurii operaionale privind organizarea expoziţiilor de artă şi donarea operelor de artă către oraşul Sinaia.

–             Procedura operatională privind organizarea expoziţiilor de artă şi donarea operelor de artă către oraşul Sinaia şi modelul de contract de donaţie, anexe la solicitarea administratorului,

–           Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare art. 36 alin.2, coroborat cu art. 45 alin.1 ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1 Aprobă procedura operaţională privind organizarea expoziţiilor de artă şi donarea operelor de artă către oraşul Sinaia, conform Anexei 1.

ART.2  Aprobă modelul contractului de donatie, Anexa 2.

ART.3  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate şi de catre  SC Sinaia  Forever SRL.

Sinaia, 24 octombrie  2014   

Download HOTARAREA NR.123 din 24.10.2014 in format pdf: hotararea_nr_123

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.