Administrație Publică

HOTARAREA NR.147 din 18.12.2014

iunie 3, 2015

Privind aprobarea continuarii asocierii dintre Judetul Prahova prin Consiliul Judetean Prahova si Orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, in vederea realizarii obiectivului “Construire Spital Orasenesc Sinaia”

Consiliul Local oras Sinaia, judetul Prahova ;

Vazand Hotararile Consiliului Judetean Prahova nr. 138 / 14.10.2014 si nr. 188 / 15.12.2014 privind asocierea judetului Prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul judetului Prahova pe anul 2014, in vederea realizarii unor obiective de interes public;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 33631 / 16.12.2014 intocmit de Serviciului Investitii si Achizitii Publice din cadrul Primariei orasului Sinaia;
In baza art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. c) coroborat cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1 – Aproba modificarea si completarea HCL.109/24.10.2014, dupa cum urmeaza :
“Art.2 – Aproba realizarea obiectivului mentionat anterior prin cofinantare, contributia Orasului Sinaia este in suma de 40.000 lei, sursa de finantare fiind asigurata din bugetul unitatii administrativ teritoriale”.

Prevederile art. 1, art.3 si art.4, raman neschimbate.

Download HOTARAREA NR.147 din 18.12.2014: HCL_147

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.