Administrație Publică

În atenția contribuabililor persoane fizice și persoane juridice: Precizări privind calculul impozitului/taxei pe clădiri PF si PJ

ianuarie 26, 2016

o-property-tax-facebookVă aducem la cunoștință faptul că pentru anul fiscal 2016, având în vedere noile reglementări fiscale introduse conform legislației în vigoare (Legea 227/2015-Noul Cod Fiscal respectiv HCL 182 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2016), în cazul impozitului pe clădiri se aplică următoarele reguli:
1. În cazul persoanelor fizice:
a) impozitul pe cladirile rezidentiale se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,09% asupra valorii impozabile ;
b) impozitul pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,1% asupra valorii impozabile care poate fi:
– valoarea rezultata dintr-un raport de reevaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
– valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
– valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate , in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
– in cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform pct b) impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii impozabile determinate;
c) impozitul pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice utilizate pentru activitati in domeniul agricol, se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii;
d) impozitul pe cladiri cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential.

2. In cazul persoanelor juridice se calculeaza astfel:
a) pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de catre persoanele juridice , impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii;
b) pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietate sau detinute de persoane juridice impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin calcularea unei cote de 1,20% inclusiv asupra valorii impozabile a cladirii;
c) in cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu suprafata folosita in scop nerezidential;
d) in cazul cladirilor nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice si utilizate pentru activitati in domeniul agricol impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4 % asupra valorii impozabile a cladirii.
Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de reevaluare intocmit de un reevaluator autorizat, cu exceptia cladirilor care apartin persoanelor juridice fata de care a fost pronuntata o hotarare definitive de declansare a procedurii falimentului.
In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta , cota impozitului /taxei pe cladiri este de 5%.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, pentru un calcul corect al impozitului va solicitam sa completati corect cele 2 modele de declaratii privind impozitul pe cladiri (model ITL 001- pentru persoane fizice respectiv model ITL 002 pentru persoane juridice) si sa bifati corect in casuta corespunzatoare tipul de cladire detinut de catre dvs. ( rezidentiala,nerezidentiala,mixta).
Va atragem atentia ca in conformitate cu prevederile art.495 alin. a si b din Legea 227/2015 privind Noul Cod Fiscal si HCL 146 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2016 aveti obligatia sa depuneti declaratia fiscala privind impozitul pe cladiri pana la data de 29 februarie 2016.

Biroul Taxe și Impozite
Primăria Orașului Sinaia

Last modified: ianuarie 26, 2016

Comments are closed.