Administrație Publică

HOTARAREA NR.15 din 29.01.2016

februarie 15, 2016

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.nr.95/2012

Având în vedere:
– Prevederile Ordonanaței de Urgență nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cap.I, art.2, alin (1);
– Raportul Biroului Patrimoniu și Protecție Civila nr.477/07.01.2015 prin care propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.95/2012 ;
– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, lit.d, coroborat cu art. 45 alin.1 si art. 115 alin.1, lit. b:

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr.95/28.08.2012 care va avea următorul conținut:
“Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, va avea urmatoarea componență:

– Presedinte – Viceprimar – Badaran Gheorghe;
– Secretar – Inspector – Boteanu Marilena;
– Membri: – Inspector – Banu Alina;
– Consiler Juridic – Ionita Maria;
– Consilier Local – Vasile Gheorghe;
– Consilier Local – Cautes Cristiana;
– Consilier Local – Hogea Anca

ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

HCL_nr_15_2016

Last modified: februarie 15, 2016

Comments are closed.