Administrație Publică

HOTARAREA NR.19 din 29.01.2016

februarie 15, 2016

Privind schimbarea regimului juridic al imobilului construcție ,situat in Sinaia, str.Stânjeneilor, nr.9A, din proprietate publică a orașului, în proprietate privată


Având în vedere raportul Departamentului Juridic, contencios administrativ si administrație publică locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, înregistrat sub nr. 33668/15.12.2015;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul Legii 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare, art. 36 alin. 2 lit.c), coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115 alin. 1 lit.b)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1 – Aprobă trecerea din domeniul public al orașului, în domeniul privat al orașului, a imobilului situat in Sinaia, str.Stânjeneilor, nr.9A.
ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate.

HCL_nr_19_2016

Last modified: februarie 15, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support