Administrație Publică

HOTARAREA NR.3 din 29.01.2016

februarie 15, 2016

privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 223 mp, aparţinând domeniul privat al oraşului Sinaia, str. Pustnicului nr. 16A, pentru construire 3 garaje alipite

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 2178 / 25.01.2016 prin care supune analizei concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 223 mp aparţinând domeniul privat al oraşului Sinaia, str. Pustnicului nr. 16A, pentru construire 3 garaje alipite;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
În temeiul Legii 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2 lit.c) si alin.5 lit.a), coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115 alin. 1 lit.b):

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în Sinaia, str. Pustnicului nr. 16A, în suprafaţă de 223 mp din domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru construire 3 garaje alipite, astfel:
· Lotul 1 – 74 mp indiviz din 223 mp
· Lotul 2 – 74 mp indiviz din 223 mp
· Lotul 3 – 75 mp indiviz din 223 mp

ART.2. – La licitație pot participa numai ofertanți persoane fizice care au domiciliul în orașul Sinaia și au o proprietate în zona terenului supus licitației.

ART.3. – Aprobă documentaţia de licitaţie conform anexelor 1,2,3,4 şi 5.

ART.4. – Preţul de pornire al licitaţiei este de 25 EURO/mp.

ART.5. – Terenul se concesionează pe o perioadă de 49 de ani.

ART.6. – Plata concesiunii se va face integral la semnarea contractului de concesiune.

ART.7. – Împuterniceste Primarul oraşului Sinaia să semneze contractul de concesiune.
ART.8. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

HCL_nr_3_2016

Last modified: februarie 15, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support