Administrație Publică

HOTARAREA NR.20 din 29.01.2016

februarie 16, 2016

Privind casarea și valorificarea unor autovehicule aparținând Orașului Sinaia – Primărie


Având în vedere:
Raportul de specialitate întocmit de Biroul Patrimoniu și protecție civilă ănregistrat sub nr.1555/18.01.2016 prin care se supune spre analiză și decizie Consilului Local Sinaia, casarea și valorificarea unor autovehicule din parcul auto al instituției;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale și necorporale, republicată;
Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
În temeiul prevederilor Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.2, coroborat cu art. 45 alin.1 si art. 115 alin.1, lit.b,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1 – Aprobă casarea și valorificarea a trei autovehicule după cum urmează:

– DACIA DOUBLE CAB 1,9 D 4×4 cu număr de înmatriculare PH 08 FZH având:
– număr de identificare: UU1D4F76753461015;
– serie motor: UA15844, cilindree: 1870 cmc;
– carte de identitate a vehiculului: E390277;
– anul fabricației 2004
– DACIA DOUBLE CAB 1,9 D 4×4 cu număr de înmatriculare PH 40 PRI având:
– număr de identificare: UU1D4F7675A476905;
– serie motor: UA50237, cilindree: 1870 cmc;
– carte de identitate a vehiculului: E527480;
– anul fabricației 2005
– DACIA DROP SIDE 1,9 D 4×4 cu număr de înmatriculare PH 10 PRI având:
– număr de identificare: UU1D471675A477526;
– serie motor: UA50475, cilindree: 1870 cmc;
– carte de identitate a vehiculului: E410787;
– anul fabricației 2005
ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

HCL_nr_20_2016

Last modified: februarie 16, 2016

Comments are closed.