Administrație Publică

HOTARAREA NR.30 din 14.03.2016

martie 29, 2016

PREMIERĂ: Primul concurs de alergare urbană ia startul în aprilie:

S-KARP UrbanTrail Sinaia, o competiție pentru toate vârstele!  

Privind apobarea modificării articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 72/28.05.2015 referitoare la   eliberarea de abonamente de parcare rezidențială pe raza orașului Sinaia

 

Având în vedere raportul nr. 6052 din 03.03.2016 prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune aprobarea modificării articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 72/28.05.2015 privind eliberarea de abonamente de parcare rezidențială pe raza orașului Sinaia;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliul local ;

În baza Legii 227/2015 privind Codul Fiscal ;

În temeiul Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2 lit. b), coroborat cu art. 45 alin.1,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 ART.1 Aprobă modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 72/28.05.2015 privind eliberarea de abonamente de parcare rezidențială pe raza orașului Sinaia, cu urmatoarele sume aferente perioadelor de abonament pentru :

A.PERSOANE FIZICE

 a) pentru valabilitatea abonamentului de 3 luni suma de:    50 lei inclusiv TVA

  1. b) pentru valabilitatea abonamentului de 6 luni suma de:    80 lei inclusiv TVA
  2. c) pentru valabilitatea abonamentului de 12 luni suma de: 150 lei inclusiv TVA

B.PERSOANE JURIDICE 

  1. a) pentru valabilitatea abonamentului de 3 luni suma de: 150 lei plus TVA
  2. b) pentru valabilitatea abonamentului de 6 luni suma de: 250 lei plus TVA
  3. c) pentru valabilitatea abonamentului de 12 luni suma de:400 lei plus TVA

ART.2 – Primarul oraşului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: HCL_nr_30_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.