Administrație Publică

HOTARAREA NR.32 din 14.03.2016

martie 29, 2016

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării ap. nr. 6 din imobilul “Vila Filippo Dozzi”, situat în Sinaia, str. Avram Iancu nr. 35, nr. cad. 709-C1, carte funciara nr. 21176-C1

Văzând adresa înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 4678/18.02.2016, a d-lui MIHUŢ NICOLAE, prin care se solicită exercitarea dreptului de preemţiune pentru ap. nr. 6 din imobilul “Vila Filippo Dozzi”, situat în Sinaia, str. Avram Iancu nr. 35, Nr. cad. 709-C1, carte funciara nr. 21176-C1;
Având în vedere adresa nr. 149/10.02.2016, înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 4146/12.02.2016, a Ministerului Culturii, prin care se transferă dreptul de preemţiune al statului către autorităţile publice locale, pentru ap. nr. 6 din imobilul “Vila Filippo Dozzi”, situat în Sinaia, str. Avram Iancu nr. 35, Nr. cad. 709-C1, carte funciara nr. 21176-C1, imobil care se află pe lista monumentelor istorice;
Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 6250 /07.03.2016;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
Conform art. 4, alin. 4 și art. 36, alin 4, lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
În conformitate cu Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În temeiul Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2 lit. c), coroborat cu art. 45 alin.3,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra cumpărării ap. nr. 6 din imobilul “Vila Filippo Dozzi” (imobil care se află pe lista monumentelor istorice la poziţia 725, nr. PH – II – m-B-16643), situat în Sinaia, str. Avram Iancu nr. 35, nr. cad. 709-C1, carte funciara nr. 21176-C1, la preţul de 27.000 lei;
ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: HCL_nr_32_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support