Administrație Publică

HOTARAREA NR.37 din 14.03.2016

martie 29, 2016

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 6247 /07.03.2016 prin care supune analizei Consiliului Local al orasului Sinaia, schimbul de terenuri între terenul în suprafaţă de 56 mp – lot 1 – nr. cad.

23866situat in Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu nr. 64, lot 1 – nr. cad. 23866, proprietatea d-lui BUSUIOC VIRGIL CONSTANTIN, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 66/06.02.2015 şi terenurile în suprafaţă de 50 mp – lot 2 – nr. cad. 23850 şi 6 mp- lot 3 – nr. cad. 23848, proprietatea privată a oraşului Sinaia, situate în str. Mihail Kogalniceanu nr. 64, lot 2 – nr. cad. 23850 şi lot 3 – nr. cad. 23848, identificate prin planurile cadastrale ale loturilor mentionate;
         Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
         În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin. 2 lit. c), coroborat cu art. 45 alin.3:
 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
ART.1. – Aprobă schimbul de terenuri între terenul în suprafaţă de 56 mp – lot 1 – nr. cad. 23866situat in Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu nr. 64, lot 1, proprietatea d-lui BUSUIOC VIRGIL CONSTANTIN, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 66/06.02.2015 şi terenurile în suprafaţă de 50 mp – lot 2 – nr. cad. 23850 şi 6 mp – lot 3 – nr. cad. 23848, proprietatea privată a oraşului Sinaia, situate în str. Mihail Kogalniceanu nr. 64, lot 2 şi lot 3, identificate prin planurile cadastrale ale loturilor mentionate, dimensiunile şi vecinatăţile fiind cele din aceste planuri.
ART.2. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de schimb în faţa notarului public.
ART.3. Dl. BUSUIOC VIRGIL CONSTANTIN are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului, dezmembrării şi intabulării terenurilor, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de schimb în fața notarului public.
ART.4. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile pre   zentei hotărâri.

Download: HCL_nr_37_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support