Administrație Publică

HOTARAREA NR.39 din 14.03.2016

martie 29, 2016

Privind aprobarea ordinei de prioritate a chiriaşilor care locuiesc / au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari – locuințe sociale pentru anul 2016
 

Văzând raportul de specialitate întocmit de către Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă, prin care se constată încheiată procedura de analiza a solicitărilor chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari – locuințe sociale, înregistrat cu nr.3320/05.02.2016 ;
Având în vedere raportul comisiei de specialitate;
Văzând Procesul-verbal nr.3275/04.02.2016 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale ;
In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică local, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36,alin.2, lit. d),  coroborat cu art.45 alin.1;
                                     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
                                                         H O T Ă R Ă Ș T E,
Art.1 – Aprobă lista privind ordinea de prioritate a chiriaşilor care locuiesc / au locuit în imobile retrocedate foştilor proprietari , conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 – Aprobă lista dosarelor declarate neeligibile , conform anexei 2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 – Aprobă ca termenul de contestaţie sa fie de 7 zile calendaristice de la afişarea listelor , iar termenul de soluţionare să fie de 7 zile de la expirarea perioadei de depunere a contestaţiilor.
Art.4 –  Aprobă ca din comisia de contestaţie, pe lânga reprezentanţii executivului, să faca parte dl. cons. Iosifescu Nicolae si dl. cons. Şuvaina Dan Nicolae.
Art.5 – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri .
Download: HCL_nr_39_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support