Administrație Publică

HOTARAREA NR.41 din 14.03.2016

martie 29, 2016

Privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 196/2008 referitoare la
 procedura de spargere a domeniului public
Având în vedere raportul de specialitate al directorului adjunct al Poliției Locale Sinaia, prin care propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 196/2008 referitoare la procedura de spargere a domeniului public ;
Având în vedere raportul comisiei de specialitate;
În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, lit. b), coroborat cu art. 45 alin.1
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
 
ART.1. – Aprobă completarea Art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2008 privind procedura de spargere a domeniului public dupa cum urmeaza:
”Pentru lucrările cu caracter public ale orașului Sinaia, Primaria Sinaia nu va solicita plata taxei de spargere.”
 ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului   Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: HCL_nr_41_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.