Administrație Publică

HOTARAREA NR.43 din 14.03.2016

martie 29, 2016

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primaria Orașului Sinaia, Consiliul Local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :
– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic nr. 5286/24.02.2016
– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare ;
– Prevederile Art. 16, al 1), art. 28, al. 3) si art. 124, lit. b) din OUG. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, precum si a HG. nr. 925/2006 pentru aprobarea OUG. nr. 34/2006 ;                                                                                                                     
– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative ;
În temeiul prevederilor Legii nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36, alin.2, coroborat cu art.45,
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
ART. 1.Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică în dosarul, pentru toate fazele procesuale :
– 151/310/2016 având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară (art.52 alin.2 Legea nr.7/1996).
ART. 2. – Se mandatează Primarului Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.
ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: HCL_nr_43_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support