Administrație Publică

HOTARAREA NR.45 din 14.03.2016

martie 29, 2016

           
 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.159/14.08.2007 privind aprobarea listei de patrimoniu privat al unităților locative – fond locativ de stat și a terenului aferent, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia

             Având în vedere:
Raportul Biroului Patrimoniu si Protectie Civila nr.6671/10.03.2016 prin care se propune rectificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.159/14.08.2007 privind aprobarea listei de patrimoniu privat al unităților locative- fond locativ de stat și a terenului aferent, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei ;
– Prevederile Legii nr.7/1996 – Legea Cadastrului si Publicitătii Imobiliare cu modificările si completările ulterioare si ale Ordinului nr.700/2014 al directorului general A.N.C.P.I., modificat prin Ordinul nr.1340/2015;
– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, lit. c, coroborat cu art. 45 alin.3:
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
 
 
ART.1. – Aprobă rectificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.159/14.08.2007 privind aprobarea listei de patrimoniu privat al unităților locative- fond locativ de stat și a terenului aferent, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Download: HCL_nr_45_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support