Administrație Publică

HOTARAREA NR.48 din 14.03.2016

martie 29, 2016

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economica – faza PT + DE + CS  pentru “Reparații capitale str. Lastunilor, oras Sinaia, jud. Prahova”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6878 / 11.03.2016 , întocmit de Serviciul Investitii si Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico- economică – faza PT + DE + CS pentru “Reparații capitale str. Lastunilor, oras Sinaia, jud. Prahova”;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
         Conform Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e.
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
ART. 1. – Aprobă documentația tehnico- economică – faza PT + DE + CS pentru “Reparații capitale str. Lastunilor, oraș Sinaia, jud. Prahova”, în vederea contractării executării lucrarilor.
ART. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: HCL_nr_48_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support