Administrație Publică

HOTARAREA NR.50 din 12.04.2016

mai 9, 2016

Privind aprobarea documentației tehnico-economică – faza PT  pentru “REPARATII CURENTE STRADA TIRUL CU PORUMBEI, ORAS SINAIA, JUD. PRAHOVA”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10012/11.04.2016, intocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico- economică – faza PT pentru “REPARATII CURENTE STRADA TIRUL CU PORUMBEI, ORAS SINAIA, JUD. PRAHOVA”;
 
            Conform Ordonanței de urgentă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările si completările ulterioare;
In temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e si art. 115 alin.1, lit.b)
                                     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
                                                         H O T Ă R Ă Ș T E :
ART. 1 – Aprobă documentația tehnico-economică – faza PT pentru “REPARATII CURENTE STRADA TIRUL CU PORUMBEI, ORAS SINAIA, JUD. PRAHOVA”, in vederea contractării executării lucrărilor.
ART. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .
Download: HCL_nr_50_2016

Last modified: mai 9, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support