Administrație Publică

HOTARAREA NR.55 din 12.04.2016

mai 9, 2016

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 146 din 10 noiembrie 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
 

         Având în vedere :
– Raportul de specialitate al Serviciului Buget inregistrat sub nr. 8663/29.03.2015;
– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
– Prevederile Ordonantei de Urgenta nr.8/23.03.2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007 – 2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare, art. 6, pct.2;
– Legea 273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ;
– Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala;
In temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. 2 lit. b) si pct. 4 lit.b), coroborat cu art. 45 alin.2, lit.c) si art. 115 alin.1 lit.b);
 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE :
 
          ART. 1. –  Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 146/10.11.2015 astfel: ”Pentru plata cu anticipație a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren și impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întreg anul fiscal 2016, de către contribuabili, pâna la data de 30 iunie 2016, se acordă o bonificație de 10% pentru persoane fizice , respectiv 10% pentru persoane juridice.
         ART.2. –  Se modifică anexa 1, cap.IV, pct.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 146/10.11.2015 care va avea următorul conținut: “In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%.”
        ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Orașului Sinaia prin serviciile de specialitate.
Download: HCL_nr_55_2016

Last modified: mai 9, 2016

Comments are closed.