Administrație Publică

HOTARAREA NR.57 din 12.04.2016

mai 9, 2016

Privind aprobarea documentației tehnico-economică – faza PT + DE + CS
pentru “Reparatii capitale strada Zamora, oraș Sinaia, județul Prahova”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9232 / 05.04.2016 , întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico- economica – faza PT + DE + CS pentru “Reparații capitale strada Zamora, oraș Sinaia, județul Prahova”;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
            Conform Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e si art. 115 alin.1 lit.b)
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE :
ART. – Aprobă documentația tehnico- economică – faza PT + DE + CS pentru “Reparații capitale strada Zamora, oraș Sinaia, județul Prahova”, în vederea contractării executării lucrărilor.
ART. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .
Download: HCL_nr_57_2016

Last modified: mai 9, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support