Administrație Publică

HOTARAREA NR.58 din 12.04.2016

mai 9, 2016

Privind aprobarea documentației tehnico-economică – faza PT + DE + CS  pentru “Reparații capitale str. Pârâul Dorului, oraș Sinaia, jud. Prahova”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6855 / 11.03.2016 , intocmit de Serviciul Investiții si Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico- economică – faza PT + DE + CS pentru “Reparații capitale str. Pârâul Dorului, oraș Sinaia, jud. Prahova”;
            Conform Ordonanei de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările si completările ulterioare;
In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. b) si alin. 4, lit. d), coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e si art. 115 alin.1 lit.b)
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE :
ART. 1 – Aprobă documentația tehnico- economică – faza PT + DE + CS pentru “Reparații capitale str. Pârâul Dorului, oraș Sinaia, jud. Prahova”, în vederea contractării executării lucrarilor.
ART. 2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate .
Download: HCL_nr_58_2016

Last modified: mai 9, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support