Administrație Publică

HOTARAREA NR.69 din 12.04.2016

mai 9, 2016

Privind casarea și valorificarea unor autovehicule aparținând Orașului Sinaia – Primărie

Având în vedere:
Raportul de specialitate înregistrat sub nr.7459/17.03.2016  întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă, prin care se supune spre analiză și decizie Consilului Local Sinaia, casarea și valorificarea unor autovehicule din parcul auto al instituției;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale și necorporale, republicată;
Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
În temeiul prevederilor Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.2 lit.c, coroborat cu art. 45 alin.3 si art. 115 alin.1, lit.b;
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.1 – Aprobă casarea și valorificarea a trei autovehicule după cum urmează:
– MICROBUZ M2 FORD TRANSIT cu număr de înmatriculare PH 86 PRI având:
       – număr de identificare: WFOXXXTTFX7Y06765;
       – serie motor: 7Y06765, cilindree: 2402 cmc;
       – carte de identitate a vehiculului: F954139;
       – anul fabricației 2007;
– MICROBUZ M2 FORD TRANSIT cu număr de înmatriculare PH 89 PRI având:
       – număr de identificare: WFOXXXTTFX7Y84641;
       – serie motor: 7Y84641, cilindree: 2402 cmc;
       – carte de identitate a vehiculului: F989998;
       – anul fabricației 2007;
– MICROBUZ M2 FORD TRANSIT cu număr de înmatriculare PH 91 PRI având:
       – număr de identificare: WFOXXXTTFX7Y85117;
       – serie motor: 7Y85117, cilindree: 2402 cmc;
       – carte de identitate a vehiculului: F989999;
       – anul fabricației 2007;
ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: HCL_nr_69_2016

Last modified: mai 9, 2016

Comments are closed.