Administrație Publică

HOTARAREA NR. 1/87 din 24.06.2016

iulie 21, 2016

privind alegerea comisiei de validare

In temeiul art.31 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
                                         H O T A R A S T E   :
ART.1. –  Se constituie comisia de validare a Consiliului Local al orașului Sinaia, județul Prahova, alcatuită din 3 membri, dupa cum urmează:
1.  Iosifescu Nicolae-Ion                             – președinte
2.  Lupoiu Iulian-Constantin                       – secretar
3.   Vasile Gheorghe                                     – membru
ART.2. – Comisia va examina legalitatea alegerii fiecărui consilier și va propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor.
Download: HCL1 87

Last modified: iulie 21, 2016

Comments are closed.