Administrație Publică

HOTARAREA NR. 2/88 din 24.06.2016

iulie 21, 2016

 Privind validarea alegerii consilierilor
 

         În urma examinarii legalității alegerii fiecărui consilier de către comisia de validare și a aprobării prin vot a fiecărui mandat în parte ;
         In temeiul art. 31 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
        
                                            H O T Ă R Ă Ș T E :
 
            ART.UNIC – Se validează alegerea în funcția de consilier al Consiliului local al orașului Sinaia, a următoarelor persoane :
1.    ARIEŞAN AURORA
2.    BĂDĂRAN GHEORGHE
3.    BOTEANU GEORGE-CONSTANTIN
4.    CREȚU GEORGIANA-IOANA-MARIA
5.    CREŢU POMPILIU
6.    DAVID REMUS
7.    DIMACHE ALIN
8.    DUMITRACHE COSTIN-NICOLAE
9.    HOGEA ANCA-MARIANA
10.IOSIFESCU NICOLAE -ION
11.LUPOIU IULIAN-CONSTANTIN
12.MILOȘ CĂLIN-ȘTEFAN
13.NICHE ALIN-NICOLAE
14.PAPADOPOL EDUARD-COSTIN
15.POPONETE VALENTINA-GEORGICA
16.ŞUVAINA MIHAI-DAN
17.VASILE GHEORGHE
Download: HCL2 88

Last modified: iulie 21, 2016

Comments are closed.