Administrație Publică

HOTARAREA NR. 3/89 din 24.06.2016

iulie 21, 2016

Privind constituirea Consiliului Local al orașului Sinaia

         Urmare validării alegerii consilierilor și a depunerii jurământului de către aceștia în fața consiliului;
         În temeiul art. 34 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
                                              H O T Ă R Ă Ș T E :
 
         ART. UNIC – Se declară legal constituit Consiliul Local al orașului Sinaia, în următoarea componență :
1.    ARIEŞAN AURORA
2.    BĂDĂRAN GHEORGHE
3.    BOTEANU GEORGE-CONSTANTIN
4.    CREȚU GEORGIANA-IOANA-MARIA
5.    CREŢU POMPILIU
6.    DAVID REMUS
7.    DIMACHE ALIN
8.    DUMITRACHE COSTIN-NICOLAE
9.    HOGEA ANCA-MARIANA
10.IOSIFESCU NICOLAE -ION
11.LUPOIU IULIAN-CONSTANTIN
12.MILOȘ CĂLIN-ȘTEFAN
13.NICHE ALIN-NICOLAE
14.PAPADOPOL EDUARD-COSTIN
15.POPONETE VALENTINA-GEORGICA
16.ŞUVAINA MIHAI-DAN
17.VASILE GHEORGHE
Download: HCL 3 89

Last modified: iulie 21, 2016

Comments are closed.