Administrație Publică

HOTARAREA NR. 4/90 din 24.06.2016

iulie 21, 2016

Privind alegerea președintelui de ședință
 
         Consiliul Local al orasului Sinaia, judetul Prahova;
         In conformitate cu dispozițiile art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
                                                H O T Ă R Ă Ș T E   :
 
 
ART. UNIC – Se alege ca președinte de ședință pe o perioada de 3 luni domnul consilier  REMUS DAVID.
Download: HCL4 90

Last modified: iulie 21, 2016

Comments are closed.