Administrație Publică

HOTARAREA NR. 5/91 din 24.06.2016

iulie 21, 2016

  Privind alegerea viceprimarului

         Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;
         În conformitate cu dispozițiile art. 57 alin.3 si alin. 7 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
                                           H O T Ă R Ă Ș T E :
 
ART.UNIC. – Se   declară ales   viceprimar al   orașului   Sinaia,    domnul GHEORGHE BĂDĂRAN.
Download: HCL5 91

Last modified: iulie 21, 2016

Comments are closed.