Administrație Publică

HOTARAREA NR. 6/92 din 24.06.2016

iulie 21, 2016

Privind stabilirea numărului și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sinaia pe domenii de activitate

         În conformitate cu dispozițiile art. 54 alin.1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
                                               H O T Ă R Ă Ș T E :
 
ART. 1. – La nivelul Consiliului Local al oraȘului Sinaia, se constituie un numar de 5 comisii în principalele domenii de activitate, având denumirea și componența de mai jos :
1.    Comisia de urbanism, servicii publice, turism si evenimente:
–          David Remus
–          Arieşan Aurora
–          Şuvaina Mihai-Dan
–          Boteanu George Constantin
2. Comisia buget – finanțe:
–          Creţu Pompiliu
–          Lupoiu Iulian Constantin
–          Vasile Gheorghe
3. Comisia de învățământ, sănătate, cultură, sport, tineret și protecția copilului :
–          Iosifescu Nicolae-Ion
–          Crețu Georgiana-Ioana-Maria
–          Miloș Călin-Ștefan
4.Comisia social-juridică, locuințe și de disciplină:
–          Hogea Anca-Mariana
–          Bădăran Gheorghe
–          Dumitrache Costin-Nicolae
5.Comisia minorităților etnice, sexuale, apărarea drepturilor și libertăților cetățenești :
–          Papadopol Eduard-Costin
–          Dimache Alin
–          Poponete Valentina-Georgica
–          Niche Alin-Nicolae
Download: HCL6 92

Last modified: iulie 21, 2016

Comments are closed.