Administrație Publică

HOTARAREA NR. 100 din 29.07.2016

august 15, 2016

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.  38/14.03.2016 privind prelungirea termenului de construire a locuinţei prevăzut în procesele verbale de atribuire în folosinţă nr. 22883/09.12.2005 şi nr. 22881/09.12.2005

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 12521/09.05.2016 prin care se propune spre analiză Consiliului Local Sinaia revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.  38/14.03.2016 privind prelungirea termenului de construire a locuinţei prevăzut în procesele verbale de atribuire în folosinţă nr. 22883/09.12.2005 şi nr. 22881/09.12.2005.
         Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2), litera c), art. 45 alin.3) si art. 115 alin.1), litera b),
 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.1. – Aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local  38/14.03.2016 privind prelungirea termenului de construire a locuinţei prevăzut în procesele verbale de atribuire în folosinţă nr. 22883/09.12.2005 şi nr. 22881/09.12.2005. 
 
ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: hcl-100_2016

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support