Administrație Publică

HOTARAREA NR. 107 din 29.07.2016

august 15, 2016

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2009 referitoare la acordarea de gratuități la transportul pe cablu efectuat de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Poliția Locală Sinaia, prin care propune modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2009 referitoare la acordarea de gratuități la transportul pe cablu efectuat de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;
În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2), litera d), coroborat cu art.45 alin.1) si art. 115 alin. 1), lit. b),
                            CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.1. – Aprobă modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.8/2009 privind acordarea de gratuități la transportul pe cablu efectuat de SC Transport Urban Sinaia SRL astfel:
         ”Aprobă acordarea de gratuitate la transportul în comun de persoane, efectuat cu instalațiile de transport pe cablu administrate de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L., următoarelor categorii de persoane:
– cadre de la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montani “Regele Carol I” Sinaia ;
– monitori de schi din Sinaia acreditați de Primaria orașului Sinaia;
– membrii Serviciului Salvamont Sinaia ;
– angajații Primariei Sinaia ;
– organizatorii și participanții la evenimentele și proiectele organizate de Primaria Sinaia, sau la care aceasta este parteneră, pentru delegațiile oficiale și presa în cadrul evenimentelor ;
– copiii legitimați la Clubul sportiv “Carpați Sinaia”;
– angajatii SC Sinaia Forever SRL care au atributii de serviciu la Cabana ,,Stâna Târle”;
– persoanele cu domiciliul in Sinaia, o zi pe an, de Ziua Portilor Deschise ”.
ART.2.- Aprobă modificarea Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2009 privind acordarea de gratuități la transportul pe cablu efectuat de SC Transport Urban Sinaia SRL astfel:
”Accesul se va face pe bază de legitimație eliberată de Primaria Sinaia, iar lista cu persoanele pentru care s-au eliberat legitimații se va transmite S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L. pentru toate categoriile enumerate la Art. 1, mai putin pentru persoanele cu domiciliul în Sinaia, care vor beneficia de acces gratuit pe baza actului de identitate de Ziua Porților Deschise.
 
ART.3.  Articolele 3 si 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2009 privind acordarea de gratuități la transportul pe cablu efectuat de SC Transport Urban Sinaia SRL se abrogă.
ART.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate precum și de reprezentanții S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.
Download: hcl-107_2016

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.