Administrație Publică

HOTARAREA NR. 108 din 29.07.2016

august 15, 2016

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia/Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac în dosar 7204/105/2015

Având în vedere :

– Raportul de specialitate al Departamentului juridic, contencios administrativ și administrație publică locală înregistrat sub nr.17307/05.07.2016;

 – Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare ;

– Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice ;                                           

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative ;

În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, art.45 alin.1) si art. 115 alin.1), lit.b) ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridical în dosar nr. 7204/105/2015, având ca obiect ”DREPTURI BĂNEȘTI”, acțiune formulată de funcționarii publici si personalul contractual din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

ART. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractul de achiziție de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download: hcl-108_2016

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support