Administrație Publică

HOTARAREA NR. 98 din 29.07.2016

august 15, 2016

privind încetarea contractului de comodat nr.8332/09.04.2010 încheiat între Oraș Sinaia si SC Transport Urban Sinaia SRL

             Având în vedere:
– Raportul Biroului Patrimoniu și Protectie Civilă nr.18898/25.07.2016 prin care propune încetarea contractului de comodat nr.8332/09.04.2010 încheiat între Oraș Sinaia și SC Transport Urban Sinaia SRL, prin acordul partilor;
– Adresa SC. Transport Urban Sinaia SRL înregistrata cu nr.18708/21.07.2016;
– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
            În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2), litera c), art. 123 alin.1, art. 45 alin.3, art. 115 alin. 1), litera b),
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.1. – Aprobă încetarea contractului de comodat nr.8332/09.04.2010 încheiat între Oraș Sinaia și SC Transport Urban Sinaia SRL, prin acordul părților, începând cu data de 01.08.2016.
ART.2. – Predarea-primirea spațiilor deținute prin contractul de comodat nr.8332/09.04.2016 prelungit și modificat prin actul adițional nr.1/2013, înregistrat cu nr.8229/04.04.2013, se face prin proces-verbal de predare-primire între cele două parți contractante.
ART.3. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Download: hcl-98_2016

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support