Administrație Publică

HOTARAREA NR. 122 din 31.08.2016

septembrie 21, 2016

Privind modificarea HCL. 114 / 03.08.2016 prin care s-a stabilit numărul și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sinaia și aprobarea anexelor 1 și 2 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Orașului Sinaia

Ținând cont de Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, nr. 20182 /08.08.2016;
În conformitate cu prevederile art. 15 alin.2) din OG. nr. 35/2002 privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;
Având în vedere Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sinaia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2011;
Văzând Hotararea Consiliului Local nr.114/03.08.2016 privind stabilirea numărului și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sinaia pe domenii de activitate
În temeiul art. 54 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 45 alin.1 si art. 115 alin.1, lit. b);
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
    H O T Ă R Ă Ș T E :
Art.1. –Aprobă modificarea denumirii comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 5 adoptată prin HCL. 114 / 03.08.2016 din Comisia minorităților etnice, sexuale, apărarea drepturilor și libertăților cetățenești în “Comisia minorităților , apărarea drepturilor și libertăților cetățenești”.
Art.2. – Aprobă Anexele nr. 1 si nr. 2 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Orașului Sinaia, parte integrantă din prezenta hotărâre 
Art.3. – Cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă Anexele nr. 1, 2 și 3 la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al orașului Sinaia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2011.
Art.4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de membrii Consiliului Local al orasului Sinaia.
Download: hcl-122

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support