Administrație Publică

HOTARAREA NR. 124 din 31.08.2016

septembrie 21, 2016

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării imobilului monument istoric –Casa Slatineanu , situat în Sinaia, Bd.Carol I nr. 49 avand nr. cad. 273, carte funciara nr. 20185

Văzând adresa înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 21696/25.08.2016, a BCR Real Estate Management S.R.L., prin care se solicită exercitarea dreptul de preemţiune pentru imobilul monument istoric – Casa Slatineanu , situat în Sinaia, Bd.Carol I nr. 49 avand nr. cad. 273, carte funciara nr. 20185;
    
Având în vedere adresa nr. 994/12.08.2016, înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr.20699/12.08.2016, a Ministerului Culturii-Directia Județeană pentru Cultura Prahova prin care se transferă dreptul de preemţiune al statului către autorităţile publice locale, pentru imobilul monument istoric – Casa Slatineanu , situat în Sinaia, Bd.Carol I nr. 49 avand nr. cad. 273, carte funciara nr. 20185, înscris in Lista Monumentelor Istorice –cod PH-II-m-B-16664 ;
 Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.22208/31.08.2016;
 Conform art. 4, alin. 4 și art. 36, alin 4, lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
 În conformitate cu Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
 În temeiul Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2) lit. ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3 si art. 115 alin.1, lit. b):
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
    H O T Ă R Ă Ș T E :
ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra cumpărării imobilul monument istoric – Casa Slatineanu, situat în Sinaia, Bd.Carol I nr. 49 având nr. cad. 273, carte funciara nr. 20185, înscris în Lista Monumentelor Istorice –cod PH-II-m-B-16664, la pretul de 850.000 euro .
ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: hcl-124

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support