Administrație Publică

HOTARAREA NR. 127 din 14.09.2016

septembrie 21, 2016

  privind aprobarea D.A.L.I. pentru investiția “Modernizarea și eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public al orașului Sinaia”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23236/13.09.2016, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția “Modernizarea și eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public al orașului Sinaia” – zona Centru;

– zona Cumpătu;

– zona Furnica Drumul Cotei

În conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36, alin.2 lit. b) si alin. 4 litera d) coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. e) și art. 115 alin.1 lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția

Modernizarea și eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public al orașului Sinaia

– zona Centru;

– zona Cumpătu;

– zona Furnica Drumul Cotei;

Art. 2. – Primarul Orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl-127

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support