Administrație Publică

HOTARAREA NR. 133 din 30.09.2016

octombrie 18, 2016

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2016 prin care s-a aprobat Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Având în vedere Raportul Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă nr.23675/19.09.2016 prin care propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.15/2016 ;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
In conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cap.I, art.2, alin (1);
            În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, coroborat cu art. 45 alin.1 si art. 115 alin.1, lit.b)
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE :
 
ART.1. – Aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.15 /29.01.2016 care va avea urmatorul continut:
“Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, va avea urmatoarea componentă:
1. Presedinte –            Viceprimar                  – Badaran Gheorghe;
      2.  Secretar –               Inspector                     – Boteanu Marilena;
     3. Membru –               Secretar                       – Banu Alina-Elena;
      4. Membru –               Inspector                     – Nedelcu Ioana;
      5. Membru –               Consilier Local            – Vasile Gheorghe
      6. Membru –               Consilier Local            – Dumitrache Costin Nicolae
7.  Membru –               Consilier Local            – Hogea Anca-Mariana”
ART.2 – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Download:

Last modified: octombrie 18, 2016

Comments are closed.