Administrație Publică

HOTARAREA NR. 134 din 30.09.2016

octombrie 18, 2016

Privind modificarea art. 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 17/2005 privind instrainarea terenurilor din curti, proprietate privată a orașului Sinaia, ce sunt inchiriate proprietarilor  de constructii – Republicata in 17 iunie 2013

Văzând Raportul de specialitate nr. 23764/20.09.2016, întocmit de Serviciul Urbanism și Cadastru prin care se propune modificarea componenței Comisiei de analiză a dosarelor ce fac obiectul înstrăinării terenurilor din curți, proprietate privată a orașului Sinaia, închiriate proprietarilor de construcții;
            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2005 privind înstrainarea terenurilor din curți, proprietate privată a orașului Sinaia, ce sunt închiriate proprietarilor de construcții,
republicata in 17 iunie 2013;
            Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 , coroborat cu art. 45 alin. 1 si art. 115 alin.1, lit.b);
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
ART.1. – Aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2005 privind înstrăinarea terenurilor din curți, proprietate privată a orașului Sinaia, ce sunt închiriate proprietarilor de construcții – Republicată in 17 iunie 2013, referitor la componența comisiei de analiză a dosarelor, care va avea următorul cuprins: “ Aprobă ca din comisie sa faca parte urmatorii consilieri locali:
– dl.Consilier Vasile Gheorghe
– dl.Consilier Dumitrache Costin Nicolae
– dl.Consilier  Suvaina Dan Mihai “
ART. 2. –  Cu data adoptării prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 96 din 28 august 2012 privind modificarea componenței Comisiei de analiză a dosarelor ce fac obiectul terenurilor închiriate de către proprietarii spațiilor locative dobândite în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr.10/2001, a Legii nr.4/1973 si a Legii nr. 85/1992, republicată cu modificările și completările ulterioare, terenuri ce sunt proprietate privată a orașului Sinaia.
ART. 3. – Prevederileprezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: hcl_nr_134_2016

Last modified: octombrie 18, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support