Administrație Publică

HOTARAREA NR. 137 din 30.09.2016

octombrie 18, 2016

privind aprobarea vanzarii fara licitatie a terenului de sub construc tie de 29mp situat in Sinaia, Bd. Republicii nr. 8 , lot 3 prin exercitarea dreptului de preemtiune catre  d-na NEGRU FLORICA

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 24355 / 26.09.2016 prin care propune aprobarea raportului de evaluare asupra terenului de sub construcție în suprafață de 29 mp, situat în Sinaia, Bd. Republicii nr. 8, lot 3 şi  vânzarea fără licitație publică a acestuia prin exercitarea dreptului de preemțiune de către d-na NEGRU FLORICA;
             Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;
      În conformitate cu  art. 123, alin.(3) si alin.(4) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
                         În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, litera c), coroborat cu art. 45 alin.3 si art. 115 alin.1, lit. b):
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului de sub constructie în suprafaţă de 29 mp, situat în Sinaia, Bd. Republicii nr. 8, lot 3, anexă la prezenta hotărâre.
ART.2. – Aprobă vânzarea fără licitaţie publică a terenului de sub constructie în suprafaţă de 29 mp, situat în Sinaia, Bd. Republicii nr. 8, lot 3, prin exercitarea dreptului de preemțiune de către d-na NEGRU FLORICA domiciliata in orașul Sinaia, bd. Republicii nr. 8, identificat conform planului de situaţie din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. – Preţul vânzării terenului este de 30 euro/mp (la care se adaugă TVA). Acesta  va fi stabilit la cursul valutar al B.N.R, leu-euro, din ziua efectuării plății.
ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.
ART.5. – În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, d-na NEGRU FLORICA va fi notificată, aceasta putându-și exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării.
ART.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data prezentei hotărâri.
ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.
ART.8. – D-na NEGRU FLORICA are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.
ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: hcl_nr_137_2016

Last modified: octombrie 18, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support