Administrație Publică

HOTARAREA NR. 142 din 30.09.2016

octombrie 18, 2016

Privind prelungirea termenului de închiriere prevăzut la art. 2 din contractul de închiriere  nr. 13749/28.06.2011   

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 24313/26.09.2016 prin care supune analizei Consiliului Local al oraşului Sinaia prelungirea termenului de închiriere prevăzut la art. 2 din contractul de închiriere nr. 13749/28.06.2011;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
În temeiul Legii 215/2001, privind administraţia publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin.2, lit.b), coroborat cu art. 45 alin.1 si art. 115 alin.1, lit. b)
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.1. – Aprobă prelungirea cu 3 ani a termenului de inchiriere prevazut la art. 2 din contractul de închiriere nr. 13749/28.06.2011, pentru închirierea către S.C. AIST FARM S.R.L. a terenului din Sinaia, Zona Cota 1400, T11, CC 90/5, în suprafaţă de 285 mp. , începând cu 27.06.2016
ART.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de închiriere nr. 13749/28.06.2011.
 
ART.3. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: hcl_nr_142_2016

Last modified: octombrie 18, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support