Administrație Publică

HOTARAREA NR. 143 din 30.09.2016

octombrie 18, 2016

privind prelungirea termenului de concesiune prevăzut la art. 3 din contractul de concesiune nr. 21075/08.11.2006;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr.      18949/25.07.2016 prin care supune analizei Consiliului Local al oraşului Sinaia prelungirea termenului de concesiune prevăzut la art. 3 din contractul de concesiune nr. 21075/08.11.2006;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
În temeiul Legii 215/2001, privind administraţia publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin.2, lit.b), coroborat cu art. 45 alin.1 si art. 115 alin.1, lit. b)
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
ART.1. – Aprobă modificarea art. 3 din contractul de concesiune nr. 21075/08.11.2006, care va avea următorul conținut:
„ART. 3. Terenul se concesionează pe o perioadă de 10 ani, începând cu data semnării, în condițiile stipulate în prezentul contract și în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 177/15.09.2006, cu posibilitate de prelungire, în cazul în care proprietarul consideră că acest lucru este posibil.”
ART.2. Aprobă prelungirea cu 5 ani, începând cu 08.11.2016, a termenului de concesiune prevazut la art. 3 din contractul de concesiune nr. 21075/08.11.2006, pentru concesiunea către S.C. ANY TOURS COMIMPEX S.R.L. a terenului din Sinaia, str. Cuza Voda nr. 2E, în suprafaţă de 20 mp, destinat amenajarii unui spatiu comercial   pentru activitati economice.
ART.3. –  Prețul concesiunii este de 20 EURO/mp.
ART.4.– Plata concesiunii se va face integral la semnarea actului adițional la contractul de concesiune nr. 21075/08.11.2006.
ART.5. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 21075/08.11.2006.
 
ART.6. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: hcl_nr_143_2016

Last modified: octombrie 18, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support