Administrație Publică

HOTARAREA NR. 144 din 30.09.2016

octombrie 18, 2016

privind modificarea organigramei SC SINAIA FOREVER SRL., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 68/28.05.2015

Având în vedere prevederile :
– Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2010 privind înființarea SC. Sinaia Forever SRL.
– Hotărârii Consiliului Local nr. 146/2010 privind delegarea serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia către SC. Sinaia Forever SRL.
– Hotărârii Consiliului Local nr. 65/2013 privind aprobarea organigramei SC.Sinaia Forever SRL.
– Hotărârii Consiliului Local nr. 68/2015 privind aprobarea organigramei SC.Sinaia Forever SRL.
Văzând :
 
– Nota de fundamentare a SC. Sinaia Forever SRL. nr. 2329/12.09.2016, înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 24100/23.09.2016 privind modificarea organigramei societății;
– Raportul de specialitate întocmit de Departamentul Monitorizare și Control din cadrul Poliției Locale Sinaia;
– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
            În temeiul  Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, lit.a) coroborat cu art. 45 alin.1) si art. 115 alin.1, lit. b).
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
ART. 1. – Aprobă modificarea organigramei SC. SINAIA FOREVER SRL. aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 68/28.05.2015, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia,   prin serviciile de specialitate și de administratorul SC. Sinaia Forever SRL.
Download: hcl_nr_144_2016

Last modified: octombrie 18, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support