Administrație Publică

DISPOZITIA NR. 345

noiembrie 8, 2016

Privind stabilirea locurilor speciale  pentru afișarea materialelor aferente campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților  din data de 11 decembrie  2016

Având în vedere  prevederile  art. 79 din legea nr.208/2015 privind  alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente cu modificariler și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 635/31.08.2016 privind aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016;

În temeiul prevederilor art. 68 alin.(1) si art. 115 alin.(1), lit. a) din Legea nr.215/ 2001,  privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N  :

Art.1. – Pentru afișajul electoral aferent campaniei pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din data de 11 decembrie 2016, vor fi puse la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor  electorale, organizațiilor  cetațenilor aparținând  minorităților naționale care participă la alegeri și candidaților independenți, următoarele locuri speciale :

Nr.crt. Loc de amplasare Nr.panouri – bucati
1. Platoul Izvor – statie 2 (200 x 100 cm/buc)
2. Calea Moroeni – piata 2 (200 x 100 cm/buc)
3. Str. Spitalului nr. 2 2 (200 x 100 cm/buc)
4. Intersectie Bd. Republicii cu T.Vladimirescu 2 (200 x 100 cm/buc)
5. Str. 1 Mai 2 (200 x 100 cm/buc)
6. Str. Horea,Closca si Crisan 2 (200 x 100 cm/buc)
7. Bd. Carol I (Sc. G.Enescu) 2 (200 x 100 cm/buc)
8. Bd. Carol I nr.35 (parcare) 2 (200 x 100 cm/buc)
9. Intrare Parc Dimitrie Ghica 2 (200 x 100 cm/buc)
10. Str. Furnica nr.37 (alimentara) 2 (200 x 100 cm/buc)
11. Tirul cu Porumbei 2 (200 x 100 cm/buc)

Art.2. – Afișarea materialelor pentru campanie se va face numai pe panourile metalice amaplasate în locurile sus menționate.

            Nu se vor folosi panourile de informare a cetățenilor!

Pe un panou electoral  fiecare partid politic, alianță politică, alianță  electorală, organizație  a cetățenilor aparținând  minorităților naționale care participă la alegeri ori  candidat independent  poate aplica numai doua afișe electorale, care nu pot  depăși dimensiunile  de 500 mm o latura și  350 mm cealaltă latură.

Art.3. – Afișarea în alte locuri decât cele nominalizate la art. 1 din prezenta, constituie contravenție și se sancționează cu amendă conform dispozițiilor prevazute în art. 99 alin.1 din legea nr. 208/2015.

Art.4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei și pe site-ul propriu și se va comunica Instituției Prefectului județului Prahova,   Poliției Stațiunii Sinaia, Postului de Jandarmi Montani – Ordine publică  și  Poliției Locale a orașului Sinaia.

Download: disp-afisaj-electoral

Last modified: noiembrie 8, 2016

Comments are closed.