Administrație Publică

HOTARAREA NR. 146 din 31.10.2016

noiembrie 8, 2016

Privind  aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a intereselor Unității Administrativ Teritoriale Sinaia în cauza privind  Somația nr. 36358/12.10.2016 și Titlul executoriu nr. 36357/12.10.2016 emis de ANAF

          Având în vedere :

–  Expunerea de motive nr. 26579/18.10.2016 întocmită de inițiatorul  proiectului de hotărâre ;

–  Raportul de specialitate nr. 26977/24.10.2016  întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a intereselor Unității Administrativ Teritoriale Sinaia in cauza privind Somația nr. 36358/12.10.2016 si Titlul executoriu nr. 36357/ 12.10.2016 emise de ANAF;

–  Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare ;

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative ;

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice ;

În temeiul prevederilor Legii  nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare,  art.45 alin.(1) si art. 115 alin.(1), lit.b) ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a intereselor Unității Administrativ Teritoriale Sinaia în cauza privind  Somația nr. 36358/12.10.2016 și Titlul executoriu nr. 36357/12.10.2016 emis de ANAF.

ART. 2. – Se mandatează Primarul/Viceprimarul  Orașului Sinaia să semneze contractul de achiziție având ca obiect  serviciile juridice prevăzute la art. 1.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul  oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download: hcl_nr_146_2016

Last modified: noiembrie 8, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support