Administrație Publică

HOTARAREA NR. 153 din 14.11.2016

noiembrie 22, 2016

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță în vederea soluționării notificărilor formulate în temeiul Legii nr.  10/2001, republicată și de completare a comisiei interne pentru analizarea notificărilor, constituită prin dispoziție a Primarului

Având în vedere :

 

– Expunerea de motive privind necesitatea  achizitionării de servicii juridice de consultanță juridică de specialitate în vederea soluționării notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 și de completare a comisiei interne pentru analizarea notificărilor, constituită prin dispoziție a Primarului, înregistrată sub nr. 28154/2016;

–  Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică  înregistrat sub nr.27979/02.11.2016;

– Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001,republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1956 – 22 decembrie 1989, CAPITOLUL III: Măsuri instituționale art. 1, 1.1. lit b)  ;

– Prevederile art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru  finalizarea procesului de restituire în natură sau  prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;

– Prevederile art. 21, alin. (2) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) si art. 115 alin.(1), lit.b)  din Legea  nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe de consultanță în vederea soluționării notificărilor formulate la nivelul orașului Sinaia în temeiul Legii nr. 10/2001 și de completare a comisiei interne pentru analizarea notificărilor, constituită prin dispoziție a Primarului.

Art. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractul de achiziționare de servicii juridice de consultanță.

Art. 3.  –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul  oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download: hcl_nr_153_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support