Administrație Publică

HOTARAREA NR. 172 din 18.11.2016

decembrie 6, 2016

privind  modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.  66/2015 referitoare la  Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, către SC SINAIA FOREVER SRL

Văzând:

  • Expunerea de motive, precum și Raportul de specialitate înregistrat la Primaria orașului Sinaia sub nr. 29437/17.11.2016,  întocmit de Departamentul Monitorizare și Control din cadrul Poliției Locale Sinaia;
  • Nota de Fundamentare înregistrată sub nr. 29570/18.11.2016 a societății privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia către SC SINAIA FOREVER SRL ;

Având în vedere:

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2010 privind inființarea SC SINAIA FOREVER SRL;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 146/06.08.2010 privind  delegarea serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia către  SC SINAIA FOREVER SRL;

– prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 66/28.05.2015  privind prelungirea și modificarea  contractului de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia, către SC Sinaia Forever SRL ;

– prevederile  Hotărârii Consiliului Local nr. 74/2016  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/28.05.2015;

– prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 166/14.11.2016 privind încetarea Contractului de cesiune nr. 6818/2015 a dreptului de administrare a bunurilor imobile situate in Sinaia, Bd. Carol I nr. 28 și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;

În temeiul Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, lit.b) coroborat cu art. 45 alin.2) si art. 115 alin.1, lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART. 1. – Aprobă modificarea și completarea anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2015 (art. 24 si art. 19) –  Sectiunea a 3-a – privind Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, aferent SC. Sinaia Forever SRL, în forma prezentată în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. – Aprobă modificarea și completarea anexei nr. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2015 – Tarife,  astfel:

–  anexa 4B Tarife Seviciul Tehnic;

– se introduce anexa 4E Tarife/Prețuri pentru serviciile prestate pentru imobilul din Sinaia,        B-dul Carol I nr. 28.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate și de Administratorul SC. SINAIA FOREVER SRL .

Download: hcl_nr_172_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support