Administrație Publică

Aplică acum pentru o locuință ANL

aprilie 4, 2017

Ești tânăr, lucrezi în Sinaia și nu ai locuință?

Aplică acum pentru o locuință ANL în perioada 10 aprilie- 10 mai 2017.

69 de locuințe (42 garsoniere și 27 apartamente) te așteaptă.

Pentru completarea dosarului și/sau reactualizarea acestuia te rugăm să verifici Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 95/2016 și lista actelor justificative pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii:

 1. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.
 2. Titularul cererii trebuie să își desfășoare activitatea în orașul Sinaia.
 3. Copie autentificată după actul de naștere și/sau de pe actul de identitate (numai pentru titularul cererii de locuință);
 4. Declarație autentificată a titularului cererii care face mențiunea și pentru copiii minori și după caz ale soției/soțului și ale celorlalți membri ai familiei acestuia “că nu deține, nu a deținut o alta locuință în proprietate și sau nu este beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității teritorial-administrative sau a unității în care își desfășoară activitatea, în localitatea Sinaia”;
 5. Adeverință de la locul de muncă și alte documente de evidență specifice locului de muncă (copie după contractul de muncă vizat de ITM, copie după fila din Registrul Unic al Salariaților, după caz, – numai pentru titularul cererii). Pentru firmele care nu au sediul social în orașul Sinaia, dar au punct de lucru, se va aduce dovada înregistrării la ORC a punctului de lucru în orașul Sinaia;
 6. Copie după contractul de închiriere sau copie după actul de proprietate (tolerat în spațiu- caz în care vor fi atașate documente de identitate pentru toți locatarii care au același domiciliu) din care să rezulte suprafața locuibilă;
 7. După caz, copii după cărțile de identitate pentru persoanele care au împlinit 14 ani, copii certificate de naștere, certificat căsătorie;
 8. După caz, certificate medicale din care să rezulte boala de care suferă solicitantul, un alt membru al familiei său aflat în iîntreținere;
 9. Copie acte studii (ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii);
 10. După caz, dovada că solicitantul :

– provine din case de ocrotire socială;

– a adoptat sau adoptă copii;

– că este evacuat sau evacuabil din casaă naționalizată.

 1. Adeverințe de venit brut pentru perioada ianuarie – martie 2017 pentru toți membrii familiei, inclusiv cupoane alocații sau extras de cont pentru alocații copii.

Hotararea Consiliului Local Sinaia nr. 95/2016 si Criteriile de selectie

Last modified: aprilie 4, 2017

Comments are closed.