Administrație Publică

HOTARAREA NR. 35 din 31.03.2017

aprilie 12, 2017

Privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare de catre Orasul Sinaia / Primaria Orasului Sinaia, Consiliul Local al      orasului Sinaia, pentru promovarea unor actiuni, aparari sau cai de atac

Având în vedere Eexpunerea  de motive nr. 7334/16.03.2017 intocmita de initiatorul proiectului de hotarare si a Raportului de specialitate nr. 7336 din 16.03.2017 al Departamentului Juridic, prin care se propune achizitionarea directa de servicii juridice externe, in toate fazele procesuale, in Dosarul nr. 5306/62/2016 – impotriva debitoarei SC Teleferic Prahova SA prin administrator judiciar SC Sierra Quadrant Filiala Bucuresti pentru inscrierea in masa credala a debitoarei;

Văzând  avizul comisiei de specialitate;

În baza prevederilor art. I, alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanta de Urgenta nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice;

În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, art. 21, alin.2 si alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b, coroborat cu art. 45, alin. 1;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

Art. 1. – Se aprobă achizitionarea de servicii juridice externe pentru consultanta si reprezentare juridica, in toate fazele procesuale, in dosar si procedura contencioasa (procesul) ce va urma sa se constituie in dosarul :

5306/62/2016 – impotriva debitoarei SC Teleferic Prahova SA prin administrator judiciar SC Sierra Quadrant Filiala Bucuresti pentru inscrierea in masa credala a debitoarei

Art. 2. – Se mandateaza Primarului Orasului Sinaia sa semneze contractele de achizitionare de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul  oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download: HCL 35_2017

Last modified: aprilie 12, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support