Administrație Publică

HOTARAREA NR. 55 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind revocarea art. 1 din HCL 63/07.05.2012 privind trecerea din domeniul public al orașului Sinaia în domeniul privat al orașului Sinaia a terenului în suprafață de 24 mp, din Sinaia str. Badea Cârțan nr. 18


Având în vedere Expunerea de motive nr. 9248 din 06.04.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propune revocarea art. 1 din HCL 63/07.05.2012 privind trecerea din domeniul public al orașului Sinaia în domeniul privat al orașului Sinaia a terenului în suprafață de 24 mp, din Sinaia str. Badea Cârțan nr. 18;
Tinand cont de Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 9331 din 06.04.2017 prin care se supune spre analiză Consiliului Local Sinaia revocarea art. 1 din HCL 63/07.05.2012 privind trecerea din domeniul public al orașului Sinaia în domeniul privat al orașului Sinaia a terenului în suprafață de 24 mp, din Sinaia str. Badea Cârțan nr. 18;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
În baza HCL 63/2012 privind trecerea din domeniul public al orașului Sinaia în domeniul privat al orașului Sinaia a terenului în suprafață de 24 mp, din Sinaia str. Badea Cârțan nr. 18;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin.2, lit. c, coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T A R A Ș T E :

Art.1. – Aprobă revocarea art. 1 din HCL 63/07.05.2012 privind trecerea din domeniul public al orașului Sinaia în domeniul privat al orașului Sinaia a terenului în suprafață de 24 mp, din Sinaia str. Badea Cârțan nr. 18.

Art.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support