Administrație Publică

HOTARAREA NR. 56 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 7 mp, situat în Sinaia, str. Platou Izvor nr. 10, lot 4


Având în vedere expunerea de motive nr. 9250 din 06.04.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 7 mp, situat în Sinaia, str. Platou Izvor nr. 10, lot 4, conform art. 123, al. 2 din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
Tinand cont de Raportul comun de specialitate al Departamentului Juridic si Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 9324 / 06.04.2017 prin care supune analizei Consiliului Local al orașului Sinaia aprobarea raportului de evaluare asupra terenului in suprafata de 7 mp, situat in Sinaia, str. Platou Izvor nr. 10, lot 4, şi vânzarea acestuia prin licitație publică deschisă;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 551, al. (1) și art. 553 al. (1) din Codul Civil (Legea 287/2009), republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin.2, lit. c si art. 123, alin. 2, coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T A R A Ș T E :

Art.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 7 mp, situat în Sinaia, str. Platou Izvor nr. 10, lot 4.

Art.2. – Aprobă vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 7 mp, situat în Sinaia, str. Platou Izvor nr. 10, lot 4, conform planului de situaţie din anexa 1.

Art.3.– Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.

Art.4. – Preţul de pornire a licitației este de 35 euro/mp, fără TVA.

Art.5. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitație publică.

Art.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.
Art.8. – Câstigatorul licitației are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download Anexa 2

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support