Administrație Publică

HOTARAREA NR. 59 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea realizarii evenimentului sportiv Crosul “Adrian Ghioca” – editia a XII a

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 9559/10.04.2017 a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 9571/10.04.2017;
Vazand avizul comisiei de specialitate;
In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d si alin. 6 lit. a pct. 1, 4, 5 si 6, coroborat cu art. 45. alin. 2 si art.115 alin.1 lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art. 1. – Aproba desfasurarea crosului anual “Adrian Ghioca”, editia a XII a, in data de 04 mai 2017;
Art. 2. – Aproba acordarea de premii in valoare totala de 7.220 lei, pentru 18 categorii de varsta si 2 categorii de gen dupa cum urmeaza:
pentru categoriile de varsta : pana in 10 ani,F/B si intre 11-15 ani F/B:
– Premiul I = 100 LEI
– Premiul II = 80 LEI
– Premiul III= 50 LEI

– pentru celelalte categorii : 16-20 ani, 21-30 ani, 41-50 ani, 51-60 ani, 61-70 ani si peste 70 ani
– Premiul I = 200 LEI
– Premiul II = 150 LEI
– Premiul III= 100 LEI
Art. 3. – Aproba efectuarea de cheltuieli complementare organizarii evenimentului, in valoare de 3.000 lei
Art. 4. – Hotararea va fi comunicata compartimentelor de specialitate si institutiilor interesate.
Art. 5. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support